İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | |
 
   

  Projenin ne kadar süreceği her şeyden önce çapına bağlı. Kapsam ne kadar geniş olursa, alacağı süre de o derece uzayacaktır.

  Ancak asla geçerliliğini yitirmeyen bir kuralı göz önünde bulundurmakta yarar var. Projeye ne kadar erken başlanırsa, o kadar erken biter. Dolayısı ile zaman sizin için ne kadar değerli ise, o kadar erken başlamanızda gerek var.

  Projeyi en fazla geciktiren faktör ise sizin zaman içerisinde fikir değiştirmenizdir. Strateji konusunda yapacağınız fikir değişikliği yeniden başa dönmenize ve gereksiz yere vakit kaybetmenize yol açacaktır. Bunun için başlangıç aşamasının uzaması sizi üzmesin, iyi bir başlangıç işi hızlandırmada en temel faktörlerden birisidir.

  Site geliştirilmesinde izlenecek yol

  Teknoloji partnerinizin sizi tanıması kadar sizin de onun sayfa hazırlama ve hazırlanan sayfayı uygulamaya koymada izlediği yöntemi, metodolojiyi tanımanız gerekir. Farklı geliştirme aşamalarında gereken kişi ve bölümlere kolayca ulaşabilme, ufak ama anlamlı yönlendirmeler yapmak hem sizin, hem de teknoloji partnerinizin işini kolaylaştıracaktır. Her ne kadar farklı firmalar birbirinden farklı yöntemler izleseler de, aşağıdaki aşamalar izlenecek yöntem konusunda ortak noktaları vurgulamaktadır.

  Hazırlık Dönemi

  Geliştirme sürecinde hazırlık en önemli aşamalardan birisidir. İyi bir hazırlık dönemi sizi gereksiz işlemlerden korumak için birebirdir. Bu aşamanın ihmal edilmesinin faturasını ileride çok ağır biçimde ödeyebilirsiniz. Öte yandan bu sürenin fazla uzaması da taraflarda projenin hiç yürümediği izlenimini uyandırır. Öyle ise bir ölçüsü olmalı. Bu anlamda hazırlık süresine projenin dörtte biri kadar bir süre ayrılabilir. Bu süre zarfında öncelikler, uygulama ve işleyiş ile ilgili beklentiler, genel mimarı yapı ve her şeyden önemlisi başarının ölçütleri belirlenmelidir. Başarı mutlaka bir takım objektif kriterler doğrultusunda ifade edilmelidir. Hatta, daha önce sözünü ettiğimiz performansa bağlı ödeme doğrudan başarıya ve başarının gerçekleşme yüzdesine bağlanabilir. Böylece her iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüme ulaşılır. İşe başlamak, bir ön önce kafanızdaki tasarımı ekranda görmek için sabırsızlansanız bile bu aşama asla aceleye getirilmemelidir.

  Tasarım

  Her iki taraf birbirini tanıdıktan ve gereken hazırlık aşamasını geçirdikten sonra tasarım aşamasına geçilebilir. Tasarım, kullanıcının karşılaşacağı ara-yüzün hazırlanmasıdır. Bu nedenle de projenin adeta can damarıdır. İyi bir ara-yüz büyük tecrübe gerektirir. Ara-yüz oluşmaya başladığında, çok farklı açılardan değerlendirilmeli ve mutlaka, ama mutlaka test edilmelidir. Siteye çok farklı noktalardan girmeyi ve hiç beklenmedik noktalardan size tamamen anlamsız gelebilecek konumlara ulaşmayı denemelisiniz. En büyük hatalar ancak bu şekilde yakalanır ve olası hataları gidermek bu aşamada çok daha kolaydır.

  Üretim

  Üretim aşamasında teknoloji partneriniz gerekli grafikleri çizdirecek, metni hazırlayacak ve uygulamanın kodlarını yazacaktır. En son aşamada ise tüm bunları entegre ederek sistemin çalışıp çalışmadığını denetleyecektir. Bu aşamada firma bünyesindeki bilgi-işlem uzmanınız veya proje koordinatörünüzün ile partnerinizin entegrasyonu gerekecektir. Bilgi-işlem uzmanınızın şirkette yapması gereken acil işleri olabilir, ancak bu aşamada kendisine biraz özgürlük tanımanızda yarar var. Bu aşamada yapılacak karşılıklı ziyaretler her iki tarafın da işini kolaylaştıracaktır. Bu aşamada da kurulan bağlantıların test edilmesi, gözden geçirilmesi ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

  Sayfanın Yayınlanması

  Sayfanın yayınlanması bazen beklenildiği kadar kolay ve sorunsuz olmayabilir. Pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda etkin çaba sarf etmeniz ve bunları birbirleri ile koordine etmeniz sayfanızın başarısı ve istenen sonucu vermesi açısından zorunludur. Partnerinizi değerlendirmede bu konuya da büyük önem vermelisiniz. Bu bağlamda başkalarının yaşadığı kötü tecrübelerden yararlanmak en ucuz yöntemdir.

  Üretim Aşaması İle İlgili Ek İşlemler

  Sayfanızın tasarımı mükemmel. Beklediğinizden de öte ziyaretçi, yani hit alıyorsunuz. Nazar değmesin, ama iş burada bitmiyor. Yeniden başa dönmek gerekebilir. Korkmayın, bu sefer yapmanız gerekenler başlangıç aşamasına göre oldukça kolay.

  İçerik Yönetimi

  Internet ortamına aktardığınız bilgilerin güncellenmesi şart. İki yıl önceki bilanço bilgileriniz yatırımcılar için bir hakaret niteliği taşıyabilir. Ya da arttırdığınız satışların hala eski rakamları yansıtması sizi üzebilir. Fiyat değişiklikleri, basın bültenleri ve aradığınız elemanlar bu anlamda sürekli güncellenmesi gereken noktalar. Herhalde yeni işe aldığınız bir genel müdür yardımcısı pozisyonu için olumsuz yanıt vermek zorunda kalacağınız telefonlar almak istemezsiniz.

  Bilgi Transferi

  Projenizi güncellemek için bilgi akışına ihtiyaç duyacaksınız. Bu bilgileri firma içinden sağlayacaksınız. Ancak hangi bilgilerin nasıl yenileneceği konusunda firma çalışanlarınızın eğitilmesi gerekebilir. Kendi yüklerini hafifletmek açısından bir çok firma buna gönüllü olarak soyunacaktır.

  Yeniden Tasarım

  Yeni teknolojiler, geliştirilen yeni programlar aynı içeriği daha sade bir şekilde vermenizi sağlayabilir. Ya da sizin geliştireceğiniz yeni ürünler, marka imajı, belki de bir ilkbahar temizliği ihtiyacı daha önce yeterince içinize sinmemiş noktaların yeniden tasarlanmasını gerektirebilir. Elbette başlangıçta siteniz ne kadar iyi tasarlanmışsa, yeniden tasarım ihtiyacı o oranda azalacaktır.

   
   

  Referanslarımız  Facebook Sayfamıza gitmek için TıklayınTwitter Sayfamıza gitmek için Tıklayın