İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | |
 

  3Ds Max

  Mimarlar, planlamacılar, mekanik tasarımcılar ve diğer profesyonel tasarımcılar. Video ve film üretimi, özel efektler, karakter canlandırmave oyun üretimi ile ilgilenenler.

  Weeb Akademi

  Eğitim İçeriği
  3D Studio Max Kursu - Konu ve İçerikler
  3D Max Programın kullanıcı ara yüzünün tanıtımı
  Basit üç boyutlu hazır nesneleri oluşturma
  Max'de Düzenleme (Move, Rotate, Scale ) komutları, kopya oluşturma
  Array ( Sıralı Kopya ) ve Align ( Hizalama ) Komutunun kullanımı
  Group ( Grup ) Oluşturma ve grupla ilgili komutların kullanımı
  Boolean ve Pro-Boolean komutlarını kullanarak katı modeller oluşturma

  3D Max eğitimlerinin genel özeti ve küçük proje uygulaması
  Max'de 2 boyutlu nesnelerin ( Splines ) oluşturulması ve düzenlenmesi
  2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu nesnelerin oluşturulması
  Autocad ve Corel gibi diğer çizim dosyalarının 3ds Max'e aktarılması ve düzenlenmesi

  3D Max'de Katı Modelleme komutlarının kullanımı
  Edit poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları
  Scatter komutu ile çim, bitki, ağaç oluşturma
  Spacing Tool komutu ile nesneleri bir eğri boyunca kopyalama
  3d Max Kursları kitapçığından örnek bir projenin seçilmesi ve modellenmesi

  Max'de Kamera ekleme , kamera kullanımı ve ayaları
  Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş
  Photoshop ile malzeme hazırlama ve düzenlemeler
  Standart ışıkların yerleştirilmesi ve parametreleri
  Kapalı ve açık mekanların aydınlatma teknikleri ve light tracer yöntemi ile render alma 3D Max Programında render ayarları ve yapılan çalışmaların resim olarak kaydedilmesi
  3d Max kursu örnek projesinin render edilmesi ve kaydedilmesi
  Timeline ( Zaman çizgisi ) ve Frame ( kare ) mantığı basit animasyonlar oluşturma
  Path ( Yol ) animasyonu ve kamera ile çizilen mekan içinde dolaşarak animasyon oluşturma
  Kamera ile dolaşma animasyonun film olarak kaydedilmesi
  3D Max'de hazır bazı efektlerin kullanımı ( Ateş , Rüzgar gibi)
  Mental Ray render motorunun aktif edilmesi ve malzemelerinin kullanımı
  Fotometrik ışıklarla 3d Max egitimi sırasında çizdiğimiz projenin aydınlatılması
  Mental Ray in render ayarlarının yapılması ve projemizi render edip, resim olarak kaydetme

  3D MAX - VRAY KURSU (AYRI DERSTE ALINIR)
  3D Max Kursu içinde İç Mekanlar için Vray uygulaması
  Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
  Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
  Vray Light ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
  Vray kursları kapsamında iç mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi
  3D Max Kursu içinde Dış Mekanlar için Vray uygulaması
  Vray render setup ayarlarının test renderi için yapılması
  Sahnedeki nesnelerin Vray malzemelerle kaplanması ( Mat malzeme, yansımalı malzeme, saydam malzeme oluşturma)
  Vray Sun ile sahnenin aydınlatılması ve ışık ayarlarının yapılması
  Vray kursları kapsamında dış mekanlarda final render setup ayarlarının yapılıp sahnenin render edilerek, resim olarak kaydedilmesi
  3d Max kurslarının sonunda her katılımcının kendi projesini seçip, hazırlaması

  3D MAX KURSU - VRAY RENDER İLE GÖRSELLEŞTİRME
  VRay Kursu - Render Eğitimi
  Vray Render Hakkında genel bilgiler ve kurulumu
  Genel Işık Bilgisi ve Gölge Kavramı
  Işık Kaynakları ve Etkileri
  Vray Render Ayarları Detaylı Anlatımı
  Frame Buffer ayarları
  Global Switches ayarları
  Image Sampler (Antalising) Anlatımı
  Örnekler
  Indrect Illumination ( Dolaylı Aydınlatma)
  Irradiance Map ve Alt ayarların Örneklerle Anlatımı
  Light Cache İkinci Sıçrama Anlatımı
  VRay Environment ve Reflection, Refraction Environment Detaylı Anlatımı
  Color Mapping ve Detaylı Anlatımı
  Objects Settings Ayarları Detaylı Anlatım
  Lights Settings Ayarları Detaylı Anlatım
  Atmosphere Effect VrayToon Efekti ve örnek kullanımı
  Vray Kursu- Vray Malzemeler
  Vray Mtl ve ayarları, örnek uygulamalar
  Reflection (Yansıma) ile ilgili ayar ve uygulamalar
  Refraction (Saydamlık) ile ilgili ayar ve uygulamalar
  Tiles Özelliği ile kaplama oluşturma uygulamaları
  VrayBlendMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayLightMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
  Vray2SideMtrl Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayMtlWrapper Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayOverrideMtl Detaylı Anlatım ve Örnekler
  Multi/Sub Object Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VraySky Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayDirt Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayHDRI Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
  Vray Kursları- Vray Işıklar
  VrayLight ların kullanımı ve Ayarları
  VraySun ların kullanımı ve ayarları
  VrayIES lerin kullanımı ve ayarları
  Vray Kursları- Vray Objeleri
  VrayFur Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayPlane Özelliği Detaylı Anlatım ve Örnekler
  VrayDiscplamentMod Detaylı Anlatım ve Örnekler
  Vray Kursu- Render Alma- Vray Kameralar
  VrayPhysicalCamera kullanımı ve ayarları

  3D Studio Max Kursu - PHOTOSHOP KONULARI
  3D Max'de Kullanılacak Photoshop Araçlarının öğretilmesi
  Photoshopta seçim yöntemleri
  Taşıma ve montaj yöntemleri
  Kırpma ve kesim yöntemleri
  Photoshop rötuş araçlarının kullanımı
  Mühürleme
  Doku ve malzeme oluşturma
  Yazı yazma ve yazı efektleri oluşturma
  Photoshop layer paneli ve layer efektleri ile ilgili çalışmalar
  Fotoğrafların, rengini, ışığını, kontrastını ayarlama yöntemleri
  Boyutlandırma, Çevirme ve çözünürlük ayarlama işlemleri
  Photoshoptan çıktı alma
  Photoshopta düzenlenen 3D Max Projesinin Kayıt Edilmesi (*.jpg , *.PSD, vb) - 3d max kursu esnasında Surface modelleme tekniği ile Küvet, Lavabo gibi modellerin oluşturulması
  3d max kursları içeriğine eklenen Path Deform yöntemi ile farklı modellerin çizilmesi
  3d max kursu kapsamında Cloth komutu ile örtü, perde gibi kırışık yüzeylerin modellenmesi
  3d max kursları sonunda Vray render ile çizimlerin görselleştirilme

  İş Olanakları

  Mimarlar
  Mimari Ofisler
  İnşaat Mühendisliği
  Teknikerler
  Peyzaj Mimarları
   
   

  Referanslarımız  Facebook Sayfamıza gitmek için TıklayınTwitter Sayfamıza gitmek için Tıklayın