İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | |
 

Aspx-C Sharp (C#)

Bölüm-1 : Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)

Weeb Akademi

- Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı(using VS 2008) .
- NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
- CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
- C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
- Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
- Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
- Class Library oluşturmak - Class – Object kavramlarının anlatımı
- Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
- OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
- Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
- UML Class Diagram
- Tek ve çok boyutlu diziler
- Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
- Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
- Generic programming
- Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
- Threads
- Serialization
- Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
- Attribute Programming
- File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
- LINQ (Language Integrated Query) ile koleksiyonlar üzerinde sorgulamalar yapmak
- Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
- Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
- Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
- DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
- Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
- Katmanlı mimarilere(3-tier, n-tier) giriş ve Data Access Layer(Veri erişim katmanı) gerçekleştirimi
- Facade, Abstract Factory gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
- SQL to LINQ ile veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirimi
- LINQ’nun katmanlı mimarilerdeki rolleri - HTML dilinin temel özellikleri
- Cascading Style Sheet(css) kullanımı
- Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri - ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
- HttpRequest ve HttpResponse
- Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
- Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
- State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
- Application ve Cache arasındaki farklar ve her bir state management yöntemlerinin farkları artıları ve eksileri
- Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).GridView üzerinde ayrıca uzunca durulacaktır
- WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak. Kullanmanın yararları ve nerelerde kullanılması gerektiği
- Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek
- Global.asax kullanımı - Themes ve Javascript kullanımı
- Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
- Katmanlı mimariler(3-tier, n-tier) ile ASP.Net projelerinin bütünlüğü ve nasıl oluşturulacağı
- ASP.NET projelerinde performansa yönelik dikkat edilmesi konular
- ASP.NET projelerinde authentication ve authorization işlemlerinin Membership API’ler ve özel sınıflarla gerçekleştirimi
- ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı - ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)
- Web Service mantığı ve kullanım alanları (soap, wsdl, uddi, xml, asmx file)
- Visual Studio ile Web Service oluşturma ve bu web servisi Windows, asp.net, mobile cihazlardan ve Java dilinden kullanma
- Hazır, başkaların tarafından yapılan web servislerinin .NET uygulamalarında kullanılması
- Web Servislerinde Authentication ve Authorization .
- Net Remoting & Remote Object kavramlarının anlatılması, örneklenmesi ve kullanım alanları
- Socket programlama ile chat uygulamaları geliştirmek
- WCF Servis yapısı mantığı ve kullanım alanları
- WCF Service oluşturmak ve kullanmak
- SQL ve T-SQL
- Stored Procedured ve Functions
- View, Trigger, Geçici tablolar
- Transaction kavramı ve gerçekleştirimi
- SQL Server & XML
- Flat Files ile çalışmak
- Backup, Restore, Copy ve Move işlemleri
- Index Fragmentation ve Shrink Database
- Http End Points
- Log Shipping
- Sql Server içinde C# kullanımı
- ER Diagrams
- UML ile database modelling
- Gereksinimleri belirleme ve kavramsal model çıkartma
- Normalization
- Oracle Database modelling tool
- Büyük bir projenin ortaya konup veri tabanı tasarımın çıkarılması


Bölüm-2 : Object Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)
Bölüm-3 : Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)
Bölüm-4 : Database Processes (ADO.NET & SQL to LINQ)
Bölüm-5 : ASP.NET ile Web Programlama
Bölüm-6 : Distributed Applications (Web Service, .NET Remoting, WCF Services)
Bölüm-7 : Yazılım uzmanları için Sql Server
Bölüm-8 : Database Modelling and Design

İş Olanakları

Web Tasarım Uzmanları
Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
Yazılım Firmaları
Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
Kendi Yazılımlarını Hazırlamak isteyenler
 
 

Soru & Cevap

  • EĞITIM SÜRESI NE KADAR?

    Eğitim Süreleri Hakkında Bilgi Almak İçin Lütfen Bizi Arayın .
  • EĞITIM ÜCRETLERI VE ÖDEME ŞEKLI

    Eğitim ücretleri eğitim aldığınız alanda yapılacak ders saati üzerinden hesablanır. Grub eğitimleri özel eğitimlere göre fiyat konusunda daha uygundur, özel eğitimler birebir olarak kursiyerimize uygun saatlerde yapılmaktadır. Grub eğitimlerinde çeşitli zamanlarda ve toplu olarak geldiğinizde özel indirimler uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz. Eğitim Ücretlerini Elden Taksit şeklinde yada Kredi Kartı Kullanarak Ödeyebilirsiniz.
  • EĞITIM SONUNDA İŞ OLANAKLARI SUNUYOR MUSUNUZ ?

    Weeb Akademi size iş garantisini verdiği eğitim kalitesiyle sunar Yalnız son yıllarda yapılan "İŞ GARANTİSİ" kampanyalarının hüsranla sonuçlandığını görmekteyiz. Weeb Akademi size iş garantisini verdiği eğitim kalitesiyle sunar. Birbirleriyle anlaşmış olan şirketlere sizi gönderip kısa süreli çalıştırmak yerine daha uygun fiyatlarda ve daha kaliteli eğitim vererek iş bulmanızı kolaylaştırır. Daha önce eğitim almış binlerce öğrencimiz şu anda kendisine uygun işletmelerde çalışmaktadır. Öğrencilerimiz menüsünü tıklayarak referanslarımızı inceleyebilirsiniz.
 
 

Öğrenci Çalışmaları

Ümit MURATOĞLU

M.Salih KARABİNAOĞLU

Niyazi Anıl ARIKAN

Tolga YİRMİBEŞOĞLU

 

Başarı için etkin bir yol haritası şart !

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yazılım Dünyasına Merhaba diyoruz. Microsoft Visual Studio 2015 ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Bilgisayar Programcılığı ve .NET Giriş, Temel Algoritma Mantığı ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Değişkenler ve Veri Tipleri, Hata Tutma Kontrolleri ve örnek çalışmalar

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Karar Yapıları ve Operatörler, Döngüler ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Dizinler, Class Metotlar ve örnek çalışmalar

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Nesne Yönelimli Programlama ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Veri Tabanı Programlama, Microsoft SQL Server Management Studio ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

SQL Server Veri Tipleri ile Çalışma, Veri Tabanı Tablolar Oluşturma, Views Tablo Yapıları ve örnek çalışmalar.

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

MVC KONTROLLERİ GELİŞTİRME, ADO.NET ve örnek çalışmalar

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Yeni bir dünyaya beraber merhaba diyoruz

Web Programlama, Master Page Yapıları ve örnek çalışmalar

Referanslarımız

 

Weeb Akademi

Weeb Akademi
Eğitimlerimiz Öğrenme Garantili

Weeb Akademi eğitimleriniz bittiğinde başarı oranınız ortalamanın altında kaldığında ücretsiz eğitim tekrarı yapabilirsiniz.
Weeb Akademi'den mezun olabilmeniz için eğitim sonunda yapılan sınavlardan gecer not almalısınız.

Mobil Uygulamarımız

Siz de mobil uygulamarımızı indirin, 10 % 'a kadar indirim kazanın.Facebook Sayfamıza gitmek için TıklayınTwitter Sayfamıza gitmek için Tıklayın