İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | |
 

Aspx-C Sharp (C#)

Bölüm-1 : Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)

Weeb Akademi

Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı(using VS 2008)
NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
Class Library oluşturmak
Class – Object kavramlarının anlatımı
Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
UML Class Diagram
Tek ve çok boyutlu diziler
Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
Generic programming
Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
Threads
Serialization
Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
Attribute Programming
File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
LINQ (Language Integrated Query) ile koleksiyonlar üzerinde sorgulamalar yapmak
Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Katmanlı mimarilere(3-tier, n-tier) giriş ve Data Access Layer(Veri erişim katmanı) gerçekleştirimi
Facade, Abstract Factory gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
SQL to LINQ ile veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirimi
LINQ’nun katmanlı mimarilerdeki rolleri
HTML dilinin temel özellikleri
Cascading Style Sheet(css) kullanımı
Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri
ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
HttpRequest ve HttpResponse
Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
Application ve Cache arasındaki farklar ve her bir state management yöntemlerinin farkları artıları ve eksileri Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).GridView üzerinde ayrıca uzunca durulacaktır
WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak. Kullanmanın yararları ve nerelerde kullanılması gerektiği Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek Global.asax kullanımı
Themes ve Javascript kullanımı
Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
Katmanlı mimariler(3-tier, n-tier) ile ASP.Net projelerinin bütünlüğü ve nasıl oluşturulacağı
ASP.NET projelerinde performansa yönelik dikkat edilmesi konular
ASP.NET projelerinde authentication ve authorization işlemlerinin Membership API’ler ve özel sınıflarla gerçekleştirimi
ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı
ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)
Web Service mantığı ve kullanım alanları (soap, wsdl, uddi, xml, asmx file)
Visual Studio ile Web Service oluşturma ve bu web servisi Windows, asp.net, mobile cihazlardan ve Java dilinden kullanma
Hazır, başkaların tarafından yapılan web servislerinin .NET uygulamalarında kullanılması
Web Servislerinde Authentication ve Authorization
Net Remoting & Remote Object kavramlarının anlatılması, örneklenmesi ve kullanım alanları
Socket programlama ile chat uygulamaları geliştirmek
WCF Servis yapısı mantığı ve kullanım alanları
WCF Service oluşturmak ve kullanmak
SQL ve T-SQL
Stored Procedured ve Functions
View, Trigger, Geçici tablolar
Transaction kavramı ve gerçekleştirimi
SQL Server & XML
Flat Files ile çalışmak
Backup, Restore, Copy ve Move işlemleri
Index Fragmentation ve Shrink Database
Http End Points
Log Shipping
Sql Server içinde C# kullanımı
ER Diagrams
UML ile database modelling
Gereksinimleri belirleme ve kavramsal model çıkartma
Normalization
Oracle Database modelling tool
Büyük bir projenin ortaya konup veri tabanı tasarımın çıkarılması

Bölüm-2 : Object Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)
Bölüm-3 : Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)
Bölüm-4 : Database Processes (ADO.NET & SQL to LINQ)
Bölüm-5 : ASP.NET ile Web Programlama
Bölüm-6 : Distributed Applications (Web Service, .NET Remoting, WCF Services)
Bölüm-7 : Yazılım uzmanları için Sql Server
Bölüm-8 : Database Modelling and Design

İş Olanakları

Yazılım Firmaları
Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
Kendi Yazılımlarını Hazırlamak isteyenler
 
 

Referanslarımız