İyi bir gelecek, size iyi gelecek | Weeb Akademi
bilgi@weebakademi.com | 0 850 303 88 15 | |
 

  Aspx-C Sharp (C#)

  Bölüm-1 : Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)

  Weeb Akademi

  Syntax, kodlama standartları(coding standarts), Visual Studio kullanımı(using VS 2008)
  NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals), .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
  CTS (Common Type Specification), CLS (Common Language System), IL (Intermediate Language), CIL (Common Intermediate Language), MSIL (Microsoft Intermediate Language), Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar.
  C# dilinin temel taşları, döngüler, koşul ifadeleri, metodlar, class,struct, enum, ref, out, params,nullable types, value and reference types
  Hata Yönetimi (Exception Management-try,catch,finally kullanımı)
  Nesneye yönelik programlamaya giriş( Introduction to Object Oriented Programming)
  Class Library oluşturmak
  Class – Object kavramlarının anlatımı
  Class yapısı (metodlar, property, constructor, static)
  OOP’nin temel maddeleri : Encapsulation, Inheritence(is-a relation), Polymorphism
  Projelerimize uygun sınıf yapılarının oluşturulması
  UML Class Diagram
  Tek ve çok boyutlu diziler
  Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
  Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
  Generic programming
  Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
  Threads
  Serialization
  Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
  Attribute Programming
  File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
  LINQ (Language Integrated Query) ile koleksiyonlar üzerinde sorgulamalar yapmak
  Introduction to SQL Server (SQL Server ve SQL dili hakkında temel bilgiler)
  Connected ve Disconnected mimarileri, faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
  Connection, DataReader, Command, DataAdapter, CommandBuilder sınıflarının anlatımı
  DataSet ve TypedDataSet kullanımı faydaları ve zararları, hangi tür projelerde kullanılabilirlikleri
  Windows uygulamalarında ADO.NET kullanımı ve tüm veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  Katmanlı mimarilere(3-tier, n-tier) giriş ve Data Access Layer(Veri erişim katmanı) gerçekleştirimi
  Facade, Abstract Factory gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
  SQL to LINQ ile veri tabanı işlemlerinin gerçekleştirimi
  LINQ’nun katmanlı mimarilerdeki rolleri
  HTML dilinin temel özellikleri
  Cascading Style Sheet(css) kullanımı
  Web programlama mantığı, sayfa işlemleri, server-client iletişimi, web yaşam döngüsü ve Javascript’in bu döngüdeki rolü, get ve post işlemleri
  ASP.NET Page Compilation Cycle (ASP.NET sayfalarının derleme süreçleri)
  HttpRequest ve HttpResponse
  Web.config dosyası kullanımı ve ne amaçlara hizmet ettiği
  Sayfalar arası veri taşıma yolları, her bir yöntemin artıları ve eksileri
  State Management(Session, ViewState, Application, Cache, ControlState)
  Application ve Cache arasındaki farklar ve her bir state management yöntemlerinin farkları artıları ve eksileri Web Controls (Tüm web kontrollerinin anlatımı ve kullanımı).GridView üzerinde ayrıca uzunca durulacaktır
  WebControl ve UserControl oluşturmak ve kullanmak. Kullanmanın yararları ve nerelerde kullanılması gerektiği Master Page ve nested master page kullanımı, örnekler üzerinden gerekliliği ve ortak işlemleri master page’ler ile halletmek Global.asax kullanımı
  Themes ve Javascript kullanımı
  Validation Controls (Sayfa üzerinde doğrulama işlemleri yapmak)
  Katmanlı mimariler(3-tier, n-tier) ile ASP.Net projelerinin bütünlüğü ve nasıl oluşturulacağı
  ASP.NET projelerinde performansa yönelik dikkat edilmesi konular
  ASP.NET projelerinde authentication ve authorization işlemlerinin Membership API’ler ve özel sınıflarla gerçekleştirimi
  ASP.NET ile veri tabanı işlemlerinin kullanımı
  ASP.NET projelerini web sitelerinde yayınlamak(Deployment)
  Web Service mantığı ve kullanım alanları (soap, wsdl, uddi, xml, asmx file)
  Visual Studio ile Web Service oluşturma ve bu web servisi Windows, asp.net, mobile cihazlardan ve Java dilinden kullanma
  Hazır, başkaların tarafından yapılan web servislerinin .NET uygulamalarında kullanılması
  Web Servislerinde Authentication ve Authorization
  Net Remoting & Remote Object kavramlarının anlatılması, örneklenmesi ve kullanım alanları
  Socket programlama ile chat uygulamaları geliştirmek
  WCF Servis yapısı mantığı ve kullanım alanları
  WCF Service oluşturmak ve kullanmak
  SQL ve T-SQL
  Stored Procedured ve Functions
  View, Trigger, Geçici tablolar
  Transaction kavramı ve gerçekleştirimi
  SQL Server & XML
  Flat Files ile çalışmak
  Backup, Restore, Copy ve Move işlemleri
  Index Fragmentation ve Shrink Database
  Http End Points
  Log Shipping
  Sql Server içinde C# kullanımı
  ER Diagrams
  UML ile database modelling
  Gereksinimleri belirleme ve kavramsal model çıkartma
  Normalization
  Oracle Database modelling tool
  Büyük bir projenin ortaya konup veri tabanı tasarımın çıkarılması

  Bölüm-2 : Object Oriented Programming (Nesneye Yönelik Programlama)
  Bölüm-3 : Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)
  Bölüm-4 : Database Processes (ADO.NET & SQL to LINQ)
  Bölüm-5 : ASP.NET ile Web Programlama
  Bölüm-6 : Distributed Applications (Web Service, .NET Remoting, WCF Services)
  Bölüm-7 : Yazılım uzmanları için Sql Server
  Bölüm-8 : Database Modelling and Design

  İş Olanakları

  Yazılım Firmaları
  Firmaların Bilgi İşlem Bölümleri
  Kendi Yazılımlarını Hazırlamak isteyenler
   
   

  Referanslarımız